Thursday, 23 August 2007

1 comment:

David said...

Man kan ju inte röka något som har ett ansikte. Det är en av mina principer.