Monday, 15 January 2007


2 comments:

Fabian Göranson said...

Glöm inte att fråga chans också, så att förhållandet vinner laga kraft.

svenske said...

check!