Wednesday, 7 February 2007


1 comment:

svenske said...

50:e dagen i dagbokens historia!

Och samtidigt som den gränsen passerats börjar även grubblerierna kring formen komma smygande.
För vem gör jag den för nu?
Har jag samma tänkta mottagare nu som innan.
Redigerar jag mig själv för att jag vet att den läses?
Blir den till mig själv eller till massorna och förlorar den värdet för den ena om den är till den andra gruppen.

Utan att synligt stagnera tycks det fortsätta efter 50 dagar.