Tuesday, 6 February 2007


1 comment:

svenske said...

Vid den här korvkiosken har serietecknaren Liv Strömqvist hängt i sina unga år.
Skrapat med förtterna och kastat småsten.

Liv håller just nu, tillsammans med Jan Bielecki på med ett feministiskt sexseriealbum som kommer ut på
Kolik förlag den 26 April.
www.femisex.blogspot.com