Friday, 23 March 20071 comment:

svenske said...

Tillsammans har vi en ålder på 49 år. Och med en individuell mentalålder på det dubbla så ligger de flesta andra i lä.