Thursday, 20 December 2007

1 comment:

Josefin svenske said...

Ja detta är gjort med paint och en gammalkontors scanner som stått i nåt gammalt skåp hos min pappa.. men man ser vad det föreställer i alla fall.